70%
تخفیف

آمادگی آرمون نهایی ریاضیات گسسته

قسمت ۱: آمادگی ریاضی گسسته رشته ریاضی  

1
145 هزار تومان
51%
تخفیف

بردار – هندسه 3 – فصل 3

بدون امتیاز 0 رای
68 هزار تومان
0
68 هزار تومان
49%
تخفیف

تابع – ریاضی دهم

بدون امتیاز 0 رای
48 هزار تومان
0
48 هزار تومان
حسابان
90%
تخفیف

دوره آموزشی آمادگی امتحان نهایی حسابان – رشته ریاضی

01 – مشتق جلسه اول 23 دقیقه برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید. جلسه دوم 21 دقیقه…

3
69 هزار تومان
90%
تخفیف

دوره آموزشی آمادگی امتحان نهایی ریاضی 3 – رشته تجربی

01 – مشتق جلسه اول 23 دقیقه برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید. جلسه دوم 21 دقیقه…

2
69 هزار تومان
90%
تخفیف

دوره آموزشی آمادگی امتحان نهایی هندسه 3 – رشته ریاضی

01 – بردار جلسه اول 27 دقیقه برای مشاهده این جلسه باید دوره را خریداری کنید. جلسه دوم 16 دقیقه…

8
69 هزار تومان

معادله درجه دوم

بدون امتیاز 0 رای
95 هزار تومان

  نمونه جزوه تدریس شده معادله درجه دوم

107
95 هزار تومان