59%
تخفیف

آمادگی آزمون نهایی ریاضیات گسسته

قسمت ۱: آمادگی ریاضی گسسته رشته ریاضی  

1
199 هزار تومان
51%
تخفیف

بردار – هندسه 3 – فصل 3

بدون امتیاز 0 رای
68 هزار تومان
0
68 هزار تومان
51%
تخفیف

پکیج جامع حسابان یازدهم ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
690 هزار تومان

*** پکیج جامع رحسابان یازدهم ریاضی ***

 • در این دوره، آموزش صفر تا ۱۰۰ مطالب حسابان  یازدهم ریاضی ارائه می‌شود.
 • ویدئوها به مرور (پس از ثبت نام) در پنل اضافه خواهد شد.
 • پشتیبان‌ها، جزوات آموزشی رو ارسال می‌کنند و امکان رفع اشکال طبق اطلاع رسانی‌هایی که پشتیبان‌ها انجام می‌دهند، فراهم است.
0
690 هزار تومان
53%
تخفیف

پکیج جامع ریاضی تجربی و حسابان – 0 تا 100 – دهم، یازدهم و دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,900 هزار تومان

*** پکیج جامع ریاضی تجربی و حسابان ***

 • در این دوره، آموزش صفر تا ۱۰۰ مطالب دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود.
 • ویدئوها به مرور (پس از ثبت نام) در پنل اضافه خواهد شد.
 • پشتیبان‌ها، جزوات آموزشی رو ارسال می‌کنند و امکان رفع اشکال طبق اطلاع رسانی‌هایی که پشتیبان‌ها انجام می‌دهند، فراهم است.
0
1,900 هزار تومان
51%
تخفیف

پکیج جامع ریاضی علوم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
980 هزار تومان

*** پکیج جامع ریاضی علوم انسانی ***

 • در این دوره، آموزش صفر تا ۱۰۰ مطالب ریاضی انسانی ارائه می‌شود.
 • ویدئوها به مرور (پس از ثبت نام) در پنل اضافه خواهد شد.
 • پشتیبان‌ها، جزوات آموزشی رو ارسال می‌کنند و امکان رفع اشکال طبق اطلاع رسانی‌هایی که پشتیبان‌ها انجام می‌دهند، فراهم است.
0
980 هزار تومان
51%
تخفیف

پکیج جامع ریاضی یازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
690 هزار تومان

*** پکیج جامع ریاضی یازدهم تجربی ***

 • در این دوره، آموزش صفر تا ۱۰۰ مطالب ریاضی یازدهم تجربی ارائه می‌شود.
 • ویدئوها به مرور (پس از ثبت نام) در پنل اضافه خواهد شد.
 • پشتیبان‌ها، جزوات آموزشی رو ارسال می‌کنند و امکان رفع اشکال طبق اطلاع رسانی‌هایی که پشتیبان‌ها انجام می‌دهند، فراهم است.
0
690 هزار تومان
53%
تخفیف

پکیج جامع هندسه و گسسته – 0 تا 100 – دهم، یازدهم و دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,900 هزار تومان

*** پکیج جامع هندسه و گسسته – 0 تا 100 ***

 • در این دوره، آموزش صفر تا ۱۰۰ مطالب هندسه و گسسته دهم، یاردهم و دوازدهم ارائه می‌شود.
 • ویدئوها به مرور (پس از ثبت نام) در پنل اضافه خواهد شد.
 • پشتیبان‌ها، جزوات آموزشی رو ارسال می‌کنند و امکان رفع اشکال طبق اطلاع رسانی‌هایی که پشتیبان‌ها انجام می‌دهند، فراهم است.
0
1,900 هزار تومان
49%
تخفیف

تابع – ریاضی دهم

بدون امتیاز 0 رای
48 هزار تومان
0
48 هزار تومان