مهندس ایمان کاظمی

  • دو دهه تدریس در بیش از 20 شهر کشور
  • دبیر نمونه مدارس غیردولتی استان تهران
  • طراح سؤالات آزمون‌های آزمایشی معتبر
  • صاحب امتیار و مدرس اپلیکیشن آموزش ریاضی EiMath