ویدیوهای آموزشی

فیلم‌های کامل در اپلیکیشن آموزشی EiMath

خانه ویدیوهای آموزشی

فیلم‌های کامل در اپلیکیشن آموزشی EiMath

قسمت اول مبحث مشتق ( نظام قدیم )

قسمت اول مبحث توابع نمایی و لگاریتمی پایه یازدهم

قسمت اول جمع بندی مبحث تابع

مشتق گیری (آموزش کامل ریاضیات کنکور در اپلیکیشن ایمت )

رفع اشکال تابع

آموزش مبحث آنالیزترکیبی (شمارش بدون شمردن)

قسمت دوم مبحث آنالیزترکیبی ( شمارش بدون شمردن ) آموزش کامل در اپلیکیشن Eimath

قسمت نوزدهم مثلثات کنکور ( معادلات مثلثاتی ) آموزش کامل در اپلیکیشن ایمت

قسمت چهارم فصل اول ریاضیات گسسته ( آموزش کامل در اپلیکیشن ایمت )