آموزش‌ها و نکات ویژه

دسترسی به محتوای این قسمت توسط رمز عبور میسر است

خانه آموزش‌های ویژه

ویدیوهای آموزشی

blank image

blank image

آموزشگاه برهان - دخترانه - 22 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - پسرانه - 22 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - دخترانه - 20 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - پسرانه - 20 مهر 1399

blank image

هندسه - کاشان - 20 مهر 1399

blank image

دوازدهم کاشان - 20 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - دخترانه - 15 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - پسرانه - 15 مهر 1399

blank image

گسسته - آموزش بصیرت - 18 مهر 1399

blank image

گسسته - آموزش آبادگران - 15 مهر 1399

blank image

هندسه - کاشان - 13 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - پسرانه - 13 مهر 1399

blank image

آموزشگاه برهان - دخترانه - 13 مهر 1399

blank image

دوازدهم کاشان - 13 مهر 1399

blank image

تجربی - آموزشگاه بصیرت - 14 مهر 99

blank image

گسسته - آموزشگاه بصیرت - 8 مهر 99

blank image

گسسته - آموزشگاه آبادگران - 8 مهر 99

blank image

تجربی - آموزشگاه بصیرت - 7 مهر 99 

blank image

دوازدهم - کاشان - 6 مهر 99 

blank image

یازدهم - کاشان - 6 مهر 99 

blank image

گسسته - آموزشگاه آبادگران - 1 مهر 99 - قسمت دوم

blank image

گسسته - آموزشگاه آبادگران - 1 مهر 99 - قسمت اول

blank image

دوازدهم - کاشـــان - 30 شهریور

blank image

یازدهم - کاشـــان - 30 شهریور

blank image

تجربی - آموزشگاه بصیرت - 31 شهریور

blank image

گسسته - آموزشگاه بصیرت - 18 شهریور

blank image

ریاضی تجربی - آموزشگاه بصیرت - 24 شهریور

blank image

دوازدهم کاشان - 12 شهریور

blank image

گسسته بصیرت - 11 شهریور

blank image

دوازدهم کاشان - دوم شهریور

blank image

یازدهم کاشان - دوم شهریور

blank image

شبیه سازی کنکور - قسمت سوم

blank image

شبیه سازی کنکور - قسمت دوم (بخش دوم)

blank image

شبیه سازی کنکور - قسمت دوم (بخش اول)

blank image

شبیه سازی کنکور - قسمت اول

blank image

معادله درجه دوم - یازدهم (کاشان)

blank image

معادله درجه دوم - دوازدهم (کاشان)

blank image

ماتریس - قسمت دوم (آبادگران)

blank image

ماتریس - قسمت اول (آبادگران)

blank image

معادله درجه دوم - پایه دوازدهم

blank image

معادله درجه دوم - پایه یازدهم - کاشان

blank image

مبحث احتمال - کاشان - 12 مرداد

blank image

حل تمرین ماتریس

blank image

رفع اشکال یازدهم کاشان - پنجم مرداد

blank image

رفع اشکال احتمال (کاشان) - پنجم مرداد

blank image

نکته و تست لگاریتم

blank image

معادله درجه دوم یازدهم کاشان - 29 تیر 99

blank image

احتمال (کاشان) - قسمت چهارم

blank image

احتمال (کاشان) - قسمت سوم

blank image

جمع‌بندی دنباله اعداد - قسمت دوم

blank image

جمع‌بندی دنباله اعداد - قسمت اول

blank image

ریاضیات گسسته - 24 تیر 99 - قسمت دوم

blank image

ریاضیات گسسته - 24 تیر 99 - قسمت اول

blank image

جمع بندی تابع درجه 2 - قسمت دوم

blank image

جمع بندی تابع درجه 2 - قسمت اول

blank image

جمع بندی احتمال قسمت دوم

blank image

جمع بندی احتمال

blank image

جمع بندی شمارش بدون شمردن

blank image

تمرین در منزل - شمارش بدون شمردن - قسمت اول (بخش دوم)

blank image

شب امتحان هندسه 3 - قسمت اول

blank image

شب امتحان هندسه 3 - قسمت دوم

blank image

تمرین در منزل - شمارش بدون شمردن - قسمت دوم

blank image

تمرین در منزل - شمارش بدون شمردن - قسمت اول (بخش اول)

blank image

امتحان ریاضی 3 خرداد 98 - قسمت دوم

blank image

امتحان ریاضی 3 خرداد 98 - قسمت اول

blank image

شب امتحان گسسته- قسمت اول

blank image

شب امتحان گسسته- قسمت دوم

blank image

شب امتحان حسابان - قسمت اول

blank image

شب امتحان حسابان - قسمت دوم

blank image

شب امتحان ریاضی 3 - قسمت دوم

blank image

شب امتحان ریاضی 3 - قسمت اول

blank image

جمع بندی تابع - قسمت پنجم

blank image

جمع بندی تابع - قسمت چهارم

blank image

جمع بندی تابع - قسمت سوم

blank image

جمع بندی تابع - قسمت دوم

blank image

جمع بندی تابع - قسمت اول

blank image

نکته و تست کاربرد مشتق - قسمت سوم

blank image

جمع بندی مبحث دایره

blank image

نکته و تست کاربرد مشتق - قسمت دوم

blank image

نکته و تست کاربرد مشتق - قسمت اول

blank image

مثلثات - قسمت دوم

blank image

مثلثات - قسمت اول

blank image

نکته و تست جمع بندی سهمی

blank image

نکته و تست جمع بندی ماتریس

blank image

نکته و تست مثلثات - قسمت دوم

blank image

نکته و تست مثلثات - قسمت اول

blank image

نکته و تست حد

blank image

نکته و تست حد - قسمت اول

blank image

نکته و تست حد - قسمت دوم

blank image

نکته و تست مشتق - قسمت چهارم

blank image

نکته و تست مشتق - قسمت سوم

blank image

نکته و تست مشتق - قسمت اول

blank image

نکته و تست مشتق - قسمت دوم