درباره ی ایمان کاظمی

مدرس ریاضیات کنکور و صاحب امتیاز اپلیکیشن آموزشی EiMath

خانه درباره‌ی ایمان کاظمی
مدرس ریاضیات کنکور

درباره مهندس ایمان کاظمی

مؤلف کتب انتشارات بيست، نيمکت سبز و علوی
دبير نمونه مدارس غيردولتی استان تهران
مدرس مجموعه دکتر آی‌کيو گاج

مدرس شهرهای:
کرج (دبيرستان های علامه و شيوه)
شهريار (دبيرستان های بصيرت و برهان)
پاکدشت (آموزشگاه علمی نامجو)
اهواز (آموزشگاه علم و صنعت آريا)
آبادان (آموزشگاه علمی فراز)
کاشان (آموزشگاه علمی خواجه نصيرالدين طوسی)

ویدیوهای درس و تست آموزشی ریاضی
برای پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم
کنکور در تمامی رشته ها

فيلم‌های آموزشی ويژه‌ی :

كنكوری‌های تجربی و رياضی
يازدهمی‌ها‌ی تجربی و رياضی
دهمی‌های تجربی و رياضی
طرح ويژه‌ی امتحانات نهايی پايه دوازدهم به زودی …
جمع بندی ويژه‌ی كنكور ۹۸ به زودی …
آرشيو آزمون‌های آزمايشی
جزوات آموزشی و ….