Vakil Bazaar

برنامه‌ریزی برای موفقیت در کنکور

درس خواندن هم مانند هر کاری دیگری نیاز به تکنیک دارد. مراحل مطالعه برای تمام درس‌ها یکسان است اما روش مطالعه کمی فرق می‌کند. برای مثال ممکن است روشی که برای مطالعه‌ی فیزیک اجرا می‌شود در مورد عربی کاربرد چندانی نداشته باشد. همه‌ی مراحل مطالعه، از کلی خوانی و پیش‌خوانی گرفته تا حل تمرین و تست و حتی مرور، باید با چاشنی تکنیک همراه شود تا نتیجه‌بخش باشد. روش مطالعه‌ی موفق هر درس را خود دانش‌آموز کشف می‌کند که البته می‌تواند از روش‌های برترها هم کمک بگیرد. علاوه بر مطالعه، تست زدن، مرور کردن، مدیریت زمان و حتی مدیریت اراده هم نیاز به تکنیک دارد.

Places of Interest

share post
[addtoany]