Vakil Bazaar

با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود

با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی‌شود. شاید بارها و بارها این ضرب‌المثل را شنیده باشید. تا حالا با خود فکر کرده‌اید که چه‌قدر در مورد آزمون و برنامه‌ریزی و تکنیک‌های تست‌زنی آگاهی دارید؟ چند درصد از آن‌ها را در آزمون و برنامه‌ی کاری‌تان لحاظ می‌کنید و به‌نوعی آن‌ها را تمرین می‌کنید؟ اکثر ما تعریف و کاربرد تکنیک‌های پرکاربرد و مفید ضربدر و منها و زمان‌های نقصانی را می‌دانیم اما آیا واقعاً آن‌ها را تمرین می‌کنیم تا بتوانیم بر آن‌ها مسلط شویم و از آن‌ها به عنوان ابزاری قدرتمند برای پیروزی و موفقیت بهره‌ ببریم؟

Places of Interest

share post
[addtoany]